Classroom Management

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Ledarskapet i klassrummet

Utbildningar och tjänster

Skicka sidan

En studiedag i höststarten för lärare och/eller annan pedagogisk personal

En hedags studiedag varvas teori med praktik, föreläsning och arbete i grupp.

Möjligt innehåll är:

 • introduktion till ledarskap för lärare och pedagoger
 • hur man "sätter" en grupp en gång för alla
 • bra eller mindre bra sätt att möta provokationer och bus
Läs mer...
 

Elever utan egen ”motor”, vad gör man?

Skicka sidan

Om en elev utsätts för en alldeles för svår arbetsuppgift i ett ämne, och därigenom misslyckas, finns en risk. Om det upprepas ofta, kommer det att ge upphov till en ”skolskada” som ger en stadigvarande låg självkänsla och motivation. Eleven ger upp och slutar försöka. Ofta heter det då att eleven inte har en egen motor. Jag skulle hellre vilja kalla det för att elevens motor inte startar. När motivationen sjunker och förblir på en låg nivå över tid, tenderar också tillståndet att bli stabilt lågt, visar forskningen. I det läget kan man hamna i en ond cirkel som är svår att bryta.

Läs mer...
 

Vad är skillnaden mellan att planera undervisning och att planera elevernas lärande?

Skicka sidan

Jag skulle vilja rekommendera att läraren hellre planerar lärandet snarare än undervisningen. Låt vara att skillnaderna kanske handlar mer om semantik än praktik, men det är inte helt betydelselöst. Vi tänker som vi pratar och som vi pratar kan vi se hur vi tänker och gör. Ett fokus på undervisning är att fokusera på det läraren gör. Att fokusera på lärandet är att fokusera på det eleven gör. Om man kommer på att man som lärare jobbar mer än eleverna under en lektion, kan det vara läge att börja fundera lite på hur vi pratar och gör, och var vi lägger fokus i det vardagliga arbetet.

Läs mer...
 

Planera bred och tillgänglig undervisning och lärande, eller individualisera mera?

Skicka sidan

Du är klassens lärare, i ett ämne eller flera, och ska möta dem under större delen av din arbetstid under året. I läroplanen står att du ska göra ditt bästa för att få dem i mål och helst ännu längre eller så långt det är möjligt, för varje individ.

Du vet att spridning mognadsmässigt på eleverna i din klass är stor, och vilka elever som har behov av anpassningar eller särskilt stöd; eleven som ”saknar egen motor”, och eleven som ”har svårt att koncentrera sig”, eleven som ”inte förstår språket”. Totalt är de trettio till antalet!

Hur ser din planering ut?

Läs mer...
 

Planering av undervisning – struktur för enskilda lektioner 1

Skicka sidan

En av nycklarna till att planera lektioner, är att arbeta i en tydlig struktur. Varje lektion har en inledning och ett avslut. Mellan start och slut kan det finnas ett huvudpass. Varje aktivitet som planeras för eleverna är ett segment. Om starten är det första segmentet, och avslutningen den sista, med en aktivitet däremellan, så finns i huvudsak tre segment under en lektion, ibland flera. Omställningen från ett segment till ett annat kallar vi övergång. Att planera övergångar kan vara lika viktigt som segmenten i sig beroende hur mogen gruppen och de enskilda eleverna i gruppen är. Man ska också komma ihåg att det är en övergång från rast till lektion, som kan planeras för att få mer flyt i förändringen.

Läs mer...
 
 • «
 •  Start 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Nästa 
 •  Slut 
 • »


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL