Studiero är ett mångtydigt och svårfångat begrepp. Det enkla är att det verkar vara ovanligt att det finns eftersom alla inte verkar nöjda.

Det som möjligen är svårt är att på en skala från minus till plus handlar det inte om att positionen för studiero är noll och att alla upplever en frånvaro av störningar och problem. Så kan det vara med begreppet trygghet att om man eliminerat störningar så upplevs trygghet. Studiero är något mer och ligger en bit upp på plusskalan. Det är lite av en gemensam överenskommelse om hur man jobbar tillsammans och ge plats, utan att en individ tar plats från någon annan.