Upprepade störningar kan vara väldigt olika. Det kan vara en som hela tiden stör, eller många som upprepar ett visst störande mönster. Det leder till lite olika förebyggande strategier. En person som har ett störande beteende ger en inriktning på att samtala med den personen, fråga och försöka förstå om det är viljemässigt eller om eleven faller ur ramen för att summan av alla krav som uppgift, miljö och ämnesinnehåll i klassen är för svårt. Men när en stor del av klassen stör varandra genom hög ljudnivå, bristande koncentration på uppgiften, rörelser i klassrummet och annat, behöver läraren försöka se och pröva olika sätt att åtgärda och förebygga. Läraren behöver också se om det är så att hen själv bidrar till bristande ordning, inte för att lägga skuld på sig själv, men för att se ytterligare vägar framåt. Det är inte ovanligt att samspelet mellan lärare och elever kan leda till störningar.

 

Läraren åtgärdar störningar, genom någon form av ingripande som är anpassat till störningen och den eller de som stör. Det kan ibland röra sig om att många stör på samma sätt, eller att en stör upprepat på samma sätt. Läraren kan också störa genom sitt ingripande. Riktigt rörigt kan det bli när många störningar sker samtidigt och upprepat samtidigt som lärarens många ingripanden också stör.

 

Studiero definieras som ett tillstånd där eleverna arbetar med sina uppgifter, utan att störningar inträffar. Alltså är studiero en form av arbetsro, där eleverna sysselsätts med sina uppgifter utan att de stör andra eller själva blir störda. En störning blir då ett problem för läraren som vill skapa studiero. Läraren löser problemet genom att åtgärda störningen.

Vanliga störningar i klassrum är att

  • Elever kommer sent
  • Elever pratar utan att ha ordet
  • Elever rör sig så andra störs
  • Elever gör andra saker än de ska
  • Upprepningar av dessa störningar
  • Läraren stör genom att ingripa mot störningar

Du kanske inte varit där någon gång ännu. Allt bara fungerar och flyter på. När alla jobbar på kan man släppa en knappnål och det hörs när den slamrande slår i det mjuka golvet. Studiero turbo, skulle men kunna säga. Men finns studiero bara där det redan finns, eller kan det också skapas till något som detta från ett sämre läge, eller till och med riktigt dåligt. Kan alla klasser bli drömklassen med stort D?