Ledarskap, det låter enkelt men man måste öva när man vet tills man kan!

Vi vet att forskning visar att utbildningen blir bättre, ju bättre läraren utövar ett klassrumsledarskap. Det är ofta enkelt att visa på vad ett ledarskap är för den som inte kan, men därmed sagt inte lätt att kunna göra slag i saken.

Att veta om, är inte detsamma som att kunna göra.

Steg att ta för att få en klass att fungera 

 1. Introduktion
 2. Gör problemet till ditt eget
 3. Fokusera på det du skall göra!
 4. Behåll ditt lugn och din låga puls, och gör inget förhastat!
 5. Låt en i taget tala och se till att alla andra, även du själv, är tyst då någon talar!
 6. Börja alltid lektionen på ett bestämt sätt som fungerar
 7. Avsluta alltid lektionen på ett bestämt sätt som fungerar
 8. Gör en planering mellan start och slut av lektionen som har ett bekant mönster och fungerar
 9. Enkla tydliga reger som hålls konsekvent
 10. Visa ut den som inte sköter sig
 11. Pricka av de som är med eller mot
 12. Hämta in föräldrarnas mandat till 100%