Introduktion till teorier om ledarskap

Läraren har flera "ben" att stå på i form av kunskaper till grund för sitt yrkesutövande.

·       Kunskap om ämnen

·       Kunskap om hur ämnet lärs ut och lärs in

·       Kunskap om att leda och organisera verksamheten i klassrummet