Man brukar säga att teori utan kunskap är tom kunskap, och praktik utan teori är blind kunskap. Och i min föreställningsvärld finns det ingenting så praktiskt som en teori. Ju fler teorier man känner till, desto fler verktyg i lådan att använda.

En teori om ledarskap, grundar sig också i en viss syn på människans natur. De övergripande målen i läroplanen ingår inte i kursplanemålen för ämnen, och man kan fråga sig när och hur eleverna ska tillägna sig målen? Det står exempelvis att ”skolan mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö”. Det måste ske genom skolans arbetsformer som styrs av valen av strategier för klassrumsledarskap. Ett exempel här är att genom att tillämpa ett par lämpliga val av ledarstrategier, också utveckla elevernas förmåga att göra det. Båda tillhör gruppen relationsorienterade strategier. (Läs introduktion till teorier om ledarskap)

Introduktion till teorier om ledarskap

Läraren har flera "ben" att stå på i form av kunskaper till grund för sitt yrkesutövande.

·       Kunskap om ämnen

·       Kunskap om hur ämnet lärs ut och lärs in

·       Kunskap om att leda och organisera verksamheten i klassrummet