1. Introduktion-du står inför ett problem

 

Du skall möta en förälder till en elev som inte fungerar bra i undervisningssituationer. I vanlig ordning har du goda relationer med alla andra föräldrar, men inte i det här fallet. Du har fått påstötningar från andra föräldrar att "någonting måste göras". Själv inser du också att det inte kan fortsätta som det är nu. Eleven tar bara mer och mer tid i anspråk utan att det blir bättre. Andra lärare i klassen har samma situation och förväntar sig att du som mentor/klassföreståndare skall göra något som leder till förändring av den i grunden ohållbara situationen.