Välkommen till bloggdelen!

Här lägger jag ut artiklar som är klart politiska om ej partipolitiska. Som professionell yrkesverksam tycker jag att det är viktigt att också delta i diskussionen om yrket och dess verksamhet. Alltför länge har andra dominerat agendan och det är viktigt att de professionella har en röst.

Det finns ju saker man måste vara fackman för att inte förstå! Annars blir det för enkelt.

 Är en skiftnyckel bra eller dålig? Är en skiftnyckel bättre än en skruvmejsel? Eller är skruvmejseln överlägsen skiftnyckeln?

Den erkänt kunnige forskaren tillfrågas och bedömer skiftnyckeln om den är bra. Inte nu den aktuella skiftnyckeln utan skiftnycklar i allmänhet. Säger den är ganska bra men bara om den används rätt. Om den används fel är den inte bra. Det är viktigt att den som använder den, vet hur man gör. Annars kan det bli dåligt. Om den som använder den inte vet hur man hanterar den.

Konstig fråga, eller det beror på?

En inte alldeles enkel fråga. En fråga som kan provocera. En fråga som kan hamna lite utanför vad som är korrekt. En fråga som är svår att hantera i relation till enskilda elever i svårigheter. En fråga som ställs och står emot ”höga förväntningar”. En fråga man helst vill smita ifrån för att inte bli anklagat att komma med bortförklaringar för att inte skolan lyckas. En fråga som man ända måste hantera dagligen med det ansvar frågan kräver. Men hur?