Classroom Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ledarskapet i klassrummet

Lärarens ledarskap, introduktion

Skicka sidan

Lärarens ledarskap i klassrummet

Läraren har flera "ben" att stå på i form av kunskaper till grund för sitt yrkesutövande.

  • Kunskap om ämnen
  • Kunskap om hur ämnet lärs ut och lärs in
  • Kunskap om att leda och organisera verksamheten i klassrummet

Läs mer...
 

Entreprenörskap i all ära, men kan det undervisas?

Skicka sidan

 

Det önskas av skolorna att vi arbetar med elevernas entreprenörskap eller deras entreprenöriella lärande. I många kommuner är det ett mål och lärarna som oftast saknar utbildning för denna typ av utbildning, prövar sig fram. Men hur gör man, går det att undervisa? Eller kan man bara lära sig det själv? Skall skolorna arbeta med elevernas företagande eller vad handlar det om? Klart är att det är mycket korrekt att vilja detta, men jag vill ändå påstå att detta är något som legat som en pedagogisk grundsyn under mycket lång tid, och man kan undra varför detta plötsligt kommer upp nu när det borde vara i bruk sedan förra läroplanen?

Läs mer...
 

Ledarskap och proaktiv specialpedagogik enligt Lgr11

Skicka sidan

Ledarskap och proaktiv specialpedagogik enligt Lgr11

Man kan i grunden se specialpedagogik ur två perspektiv. Att i efterhand reparera en undervisning som misslyckats, eller att i förväg stödja utformningen av en undervisning som lyckas för flertalet elever. Båda två kan samexistera i en skola men i nya skollagen sägs att elevhälsan främst skall arbeta förebyggande. Under kunskapsmålen i läroplanens del 2 står att läraren skall anpassa undervisningen till eleven. I valet av två perspektiv finns därmed anvisat var tonvikten skall ligga.

Läraren kan alltså inte välja att planera en undervisning som redan på förhand exkluderar flera elever i gruppen. Alla skall vara inkluderade redan på planeringsstadiet. Specialpedagogen finns då i egenskap av elevhälsa som stöd för att hjälpa till med utmaningen att skapa en planering som omfattar alla.

Egentligen är det inte konstigt. All verksamhet som är föremål för kvalitetsarbete handlar om att göra rätt från början. Det kostar lika mycket att göra fel som att göra rätt, men det kostar än mer att göra om rätt. Det är helt enkelt en självbevarelsedrift att göra rätt sak rätt från början.

Läs mer...
 

Skolpolitik nu och då

Skicka sidan
I stora ting är det bra att ha velat!

Artikeln beskriver problemet med att i beslut om skolreformer beakta önskvärda och icke önskvärda effekter i förutsättningar och resultat, trots att den allmänna välviljan är att alltid göra bättre. Med den nya läroplanen för grundskolan och skollagen tas ett nytt steg mot framtidens skola. Men lika lite nu som tidigare vill man att det skall bli sämre. Ändå verkar den tidigare läroplanen och skollagen inte ha beaktat möjligheten att vi skulle få en sämre skola, trots att beslutet fattades i en bred enighet.  Hur skall vi då förhålla oss till möjligheten att vi sitter i samma situation om 20 år som nu, att vi uppfattar reformerna som ett misslyckande?

Läs mer...
 

Vad är en professionell lärare?

Skicka sidan

Vad är en professionell lärare?

Ett professionellt yrke byggs upp av flera beståndsdelar. Jag tror att forskningen är enig om att det åtminstone handlar om:

  • kunskapsgrunden för att kunna utöva yrket och ett yrkesspråk som gör att man inom yrket kan förstå varandra i professionella frågor
  • graden av kollektiv autonomi för utövarna
  • förekomst av en antagen och accepterad etik för utövarna av yrket
  • certifiering eller kontroll över vem som kan utöva yrket

 

Mats Ekholm skrev om detta i en bok som gavs ut av Lärarförbundet under 90-talet i samband med ny läroplan och nytt avtal för lärare med inriktning på att understödja professionaliseringen.

På de flesta punkterna nådde läraryrket inte så långt.

 

Läs mer...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL