Classroom Management

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Lärarens ledarskap praktik
 • Steg för att få en klass att fungera   ( 13 artikel )

  Artiklarna under denna avdelning är 12 och börjar med en introduktion. Här kan du steg för steg i varje artikel läsa om hur du kan "sätta" en klass som det är problem med. Problemet är ditt och gör du det till ditt har du också makt att påverka den situation du hamnat i.

 • Det svåra samtalet   ( 3 artikel )
  Samtalet är ett av de viktigaste verktygen läraren förfogar över. Ändå har de flesta nyutbildade lärarna ingen eller väldigt lite träning i samtal. En svårighet är också att man använder sig själv, dvs sin egen person med allt vad man själv är. Det vktiga med samtal är att kunna ha ett mål och att kunna genomföra samtal utifrån vad man vill uppnå och att ha fokus på det. Men - det kräver kunskap och träning.
 • Ny i läraryrket   ( 3 artikel )

  När du kommer som nybakad lärare från utbildningen och kommer ut i "verkligheten" kommer du att stöta på ett antal problem. Summan av alla dessa problem kallas ibland att gå igenom "ekluten", "praktikchock" och mycket annat. Kontentan av alla benämningar handlar om att kunna tillämpa sina kunskaper i praktiken och hitta sin roll.

 • Utbränd lärare   ( 1 item )
  Utbränd kan som ord innebära många saker. Troligt är att en person tappar greppet om sin tid och helt enkelt har för mycket att göra och arbetstiden räcker inte till. Men det räcker inte att ge mer tid eller att minska arbetsuppgifter. Det handlar till större delan om att få makt över sin arbetssituation och bryta den maktlöshet man hamnat i. Det gör man genom att ta ledarskapet över sig själv.
 • Att skapa trygghet, ordning och reda   ( 3 artikel )
  Ordning och reda, är grunden för allt lärande. Det skapar trygghet och som vi vet är trygghet en viktig grund för att överhuvudtaget kunna koncentrera sig på skolarbete. Men det finns många sätt att skapa ordning. Det finns också olika aspekter av ordning. Duktiga lärare nöjer sig inte bara med att kunna hålla ordning i klassen utan försöker också utveckla elevernas egen ordning som skall kunna gälla även i de situationer läraren inte är på plats. En viktig ordning är också gruppens utveckling och mognad. En mogen grupp som kan fokusera på uppgiften den är till för, skapar trygghet i sig.
 • Klassrumsmöblering - classroom design   ( 3 artikel )
  Klassrummets möblering styr mer än vad vi tror. Ändå finns det inte med som en del i lärarutbildningen hur man genom klassrummets design också stödjer den pedagiogiska verksamhet man vill bedriva. Det finns moden även i detta och liksom alla moden handlar det inte alltid om funktionalitet och vad som är praktiskt. Men det gör det här.
 • Planering av undervisning   ( 8 artikel )

  Planering är en av grundbultarna för skolarbetet, men planering är inte bara att fokusera på innehållet. Allt som påverkar arbetet med eleverna kan planeras. Men alla är inte medvetna om vad som kan planeras. Att innehållet i undervisningen kan planeras är väl det som är mest känt och tillämpat. Men i stort sett allt som skrivs om i artiklarna på denna webplats kan också planeras. 

  För det första kan man planera ett innehåll och en form. Innehåll är vad men skall åstadkomma eller göra medan form är hur man skall göra det man skall göra. Vi kan här kalla det "vadet" och "huret". Den första uppdelningen är därför att planera

  • Innehåll
  • Form
 • En situation   ( 0 artikel )

  Under rubriken en situation kommer jag att ta "case" eller fallstudier. Det blir tillämpningar av de ollika teoretiska perspektiven i praktiska situationer på så sätt att jag utgår från en vardaglig situation, fryser den och resonerar kring olika handlingsalternativ.