Classroom Management

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Lärarens ledarskap teori
 • Kunskap och lärande   ( 2 artikel )

  Frågan om vad som är kunskap ger också tankar om hur man lär. Lärarens egen syn på kunskap färgar också lärarens sätt att lära liksom sättet att lära ut. Det man tänker - kan man. Det man kan - gör man. Utvecklar man sin kunskap, utvecklar man också sitt sätt att agera i olika situationer. Däremot är det svårt att göra något man inte kan eller heller inte tänkt.

 • Introduktion till teorier om klassrumsledarskap   ( 7 artikel )

  Det finns många teorier om ledarskap och alla kan de berika lärarens ledarskap i ett klassrum. En klass är i sig en liten organisation som leds av läraren. Samma kunskap som våra företagsledare har, kan också tillämpas i klassrummet. Omvänt kan också en duktig lärare vara ledare i andra sammanhang. I den här avdelningen indroducerar vi om teorier i ledarskap och försöker ge en karta över vad som finns att lära av ledarskapsteorier.

 • Resurser för ledarskap   ( 1 item )

  Begreppet resurser kanske i första hand ger tankar om pengar och det är i sig inte fel eftersom man betalar för olika resurser i pengar. Men tid är kanske den viktigaste resursen vi har att hantera eftersom det är just tiden som inte alltid räcker för den enskilde läraren. Att hantera tid kräver kompetens som är en annan resurs. Har man en god ekonomi, kan man köpa både tid och kompetens. Ordet ekonomi kommer från grekiska och betyder hushållning. Hur hushåller vi med de resurser vi förfogar över som enskild lärare och som arbetslag?

 • Juridik för lärare   ( 1 item )

  Böcker om skoljuridik är inga kioskvältare precis. Efterfrågan är kanske inte stor men frågan är om juridiken borde väcka mer intresse. Lärare tappar ibland ramarna för sitt yrke och ger sig in i andra verksamheters ansvar som till exempel socialtjänsten. Det innebär att man plötsligt inte har någon plattform att stå på och förr eller senare hamnar i problem. Att ha en översiktlig kunskap om juridik kopplat till skolverksamhet ger trygghet och möjlighet till avgränsningar i yrkesrollen. Man kan kort uttryckt bli mer professionell med stöd av skolans lagar.