Classroom Management

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Om webbplatsen
 • Nyheter   ( 1 item )
 • Innehåll   ( 3 artikel )

  Innehåll

  Innehållet på webbplatsen handlar om klassrumsledarskap eller classroom management. Management är en term för ledarskap i allmänhet som kommer från "manege" som förknippas med dressyr av hästar.

   Ledarskapet i klassrummet eller annat ledarskap skiljer sig inte så mycket. Naturligtvis måste ledarskap anpassas till medarbetarnas mognad. Det finns flera teorier om anpassning till individer eller grupp. På samma sätt blir det när vi talar om vuxna eller barn, en anpassning måste ske, men grunden är densamma. Ett ledarskap förutsätter ett medarbetarskap.

  Ledarskapet har alltid ett sammanhang eller en kontext i vilken det tillämpas. Kontexten uppfattas olika för att inte säga väldigt mycket olika. Det är en av svårigheterna med ledarskap. Det är inte enkelt att veta när man gör rätt eller fel. Och det är först en längre tid senare man ser om det går bättre eller sämre, men fortfarande svårt att koppla exakt till vad man gjort.

  Men som med allt, går det att lära mer. Det är väldigt lite som är medfött. Möjligen förmågan att lära eller att låta bli att göra det. I den positiva andan skriver jag här.

  Stefan Frohm