Classroom Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Det svåra samtalet
Samtalet är ett av de viktigaste verktygen läraren förfogar över. Ändå har de flesta nyutbildade lärarna ingen eller väldigt lite träning i samtal. En svårighet är också att man använder sig själv, dvs sin egen person med allt vad man själv är. Det vktiga med samtal är att kunna ha ett mål och att kunna genomföra samtal utifrån vad man vill uppnå och att ha fokus på det. Men - det kräver kunskap och träning.
title Filter     Visa Nr 
Nr Artikelns titel
1 1. Introduktion-du står inför ett problem
2 2. Ha ett tydligt mål/syfte med samtalet
3 3. Genomför mötet så att du uppnår ditt syfte