Classroom Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Steg för att få en klass att fungera

Artiklarna under denna avdelning är 12 och börjar med en introduktion. Här kan du steg för steg i varje artikel läsa om hur du kan "sätta" en klass som det är problem med. Problemet är ditt och gör du det till ditt har du också makt att påverka den situation du hamnat i.

title Filter     Visa Nr 
Nr Artikelns titel
1 1a. Introduktion till steg för att "sätta" en klass som inte fungerar
2 1b. Gör problemet till ditt eget
3 1c. Fokusera på det du skall göra!
4 1d. Behåll ditt lugn och din låga puls, och gör inget förhastat!
5 1e. Låt en i taget tala och se till att alla andra, även du själv, är tyst då någon talar!
6 1f. Börja alltid lektionen på ett bestämt sätt som fungerar
7 1g. Avsluta alltid lektionen på ett bestämt sätt som fungerar
8 1h. Gör en planering mellan start och slut av lektionen som har ett bekant mönster och fungerar
9 1i. Enkla tydliga reger som hålls konsekvent
10 1j .Visa ut den som inte sköter sig
11 1k. Pricka av de som är med eller mot
12 1l. Hämta in föräldrarnas mandat till 100%
13 Steg att ta för att få en klass att fungera, alla artiklar A-L