Classroom Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Planering av undervisning

Planering är en av grundbultarna för skolarbetet, men planering är inte bara att fokusera på innehållet. Allt som påverkar arbetet med eleverna kan planeras. Men alla är inte medvetna om vad som kan planeras. Att innehållet i undervisningen kan planeras är väl det som är mest känt och tillämpat. Men i stort sett allt som skrivs om i artiklarna på denna webplats kan också planeras. 

För det första kan man planera ett innehåll och en form. Innehåll är vad men skall åstadkomma eller göra medan form är hur man skall göra det man skall göra. Vi kan här kalla det "vadet" och "huret". Den första uppdelningen är därför att planera

  • Innehåll
  • Form
title Filter     Visa Nr 
Nr Artikelns titel
1 Allmänna råd för planering av undervisning
2 Elever utan egen ”motor”, vad gör man?
3 Introduktion till planering av undervisning
4 Planera bred och tillgänglig undervisning och lärande, eller individualisera mera?
5 Planering av undervisning - INNEHÅLL
6 Planering av undervisning – FORM
7 Planering av undervisning – struktur för enskilda lektioner 1
8 Vad är skillnaden mellan att planera undervisning och att planera elevernas lärande?