Classroom Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Resurser för ledarskap

Begreppet resurser kanske i första hand ger tankar om pengar och det är i sig inte fel eftersom man betalar för olika resurser i pengar. Men tid är kanske den viktigaste resursen vi har att hantera eftersom det är just tiden som inte alltid räcker för den enskilde läraren. Att hantera tid kräver kompetens som är en annan resurs. Har man en god ekonomi, kan man köpa både tid och kompetens. Ordet ekonomi kommer från grekiska och betyder hushållning. Hur hushåller vi med de resurser vi förfogar över som enskild lärare och som arbetslag?

title Filter     Visa Nr 
Nr Artikelns titel
1 Den ständiga bristen på tid?