Classroom Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kunskap och lärande

Frågan om vad som är kunskap ger också tankar om hur man lär. Lärarens egen syn på kunskap färgar också lärarens sätt att lära liksom sättet att lära ut. Det man tänker - kan man. Det man kan - gör man. Utvecklar man sin kunskap, utvecklar man också sitt sätt att agera i olika situationer. Däremot är det svårt att göra något man inte kan eller heller inte tänkt.

title Filter     Visa Nr 
Nr Artikelns titel
1 Teorier om kunskap som grund för gemensam undervisningsplanering
2 Vi tänker det vi gör