Classroom Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1a. Introduktion till steg för att "sätta" en klass som inte fungerar

Skicka sidan

1. Introduktion

Här kommer några enkla grunder att arbeta med för att kunna "sätta" en klass. När man nu gör det enkelt för sig så är det inte alltid så enkelt. Ibland gör man också saker som fungerar utan att egentligen veta vad det är man gör som leder till att förändringar sker.

I andra artiklar här försöker jag beskriva olika sätt att uppfatta en klass för att öppna ögonen för olika perspektiv. Syftet är att genom eftertanke och att tänka efter före, se till att man kan styra mot det man vill skall hända. Om inte klassen fungerar bra.är det antagligen så att eleverna styr utan att vilja ta ansvar för ordningen. I de flesta fall har man då ingen hjälp av eleverna utan de förväntar sig att klassens chef, dvs du som lärare, skall bli "strängare" och lösa problemet. Det innebär att du måste ta kommandot och leda klassen ur dessa svårigheter.

Under alla år som skolledare då jag varit inne i klasser som inte fungerat så bra, har jag i 99 fall av 100 sett att eleverna omedelbart rättar sig efter det läraren gör och det läraren inte gör. Det finns en inte alltid tydlig styrning eller brist på styrning som kan påverka klassen att antingen sköta sig eller att inte sköta sig.

Lärare lär sig under många år att hantera klasser, på ett medvetet sätt och mindre medvetna sätt. Det kallas ibland för "hantverket" eller den "tysta kunskapen". Poängen med att fördjupa sig i ledarskapsteori är att det kan göra kunskapen uttalad och medveten och att man kan utveckla den vidare i ett professionellt samtal, kollegor emellan.

Men i ett läge där en klass inte fungerar och situationen leder till vantrivsel, måste man agera resolut och snabbt. Man har inte ro att sätta sig och förkovra sig i största allmänhet. Denna avdelning avser därför att ge några handfasta och konkreta råd för att sätta klassen i ordning.

Dessa mer handfasta råd avser att ge en stegvis vägledning i ett systematiskt arbete som måste ske akut.

Men på längre sikt när det lugnar sig, är det viktigt att själv rusta sig att inte hamna där igen med nästa klass. Därför rekommenderas varmt att ta del av ett bredare perspektiv i övriga artiklar på denna webbplats.