Classroom Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ledarskapet i klassrummet

Vad är skillnaden mellan att planera undervisning och att planera elevernas lärande?

Skicka sidan

Jag skulle vilja rekommendera att läraren hellre planerar lärandet snarare än undervisningen. Låt vara att skillnaderna kanske handlar mer om semantik än praktik, men det är inte helt betydelselöst. Vi tänker som vi pratar och som vi pratar kan vi se hur vi tänker och gör. Ett fokus på undervisning är att fokusera på det läraren gör. Att fokusera på lärandet är att fokusera på det eleven gör. Om man kommer på att man som lärare jobbar mer än eleverna under en lektion, kan det vara läge att börja fundera lite på hur vi pratar och gör, och var vi lägger fokus i det vardagliga arbetet.

Läs mer...
 

Planering av undervisning – struktur för enskilda lektioner 1

Skicka sidan

En av nycklarna till att planera lektioner, är att arbeta i en tydlig struktur. Varje lektion har en inledning och ett avslut. Mellan start och slut kan det finnas ett huvudpass. Varje aktivitet som planeras för eleverna är ett segment. Om starten är det första segmentet, och avslutningen den sista, med en aktivitet däremellan, så finns i huvudsak tre segment under en lektion, ibland flera. Omställningen från ett segment till ett annat kallar vi övergång. Att planera övergångar kan vara lika viktigt som segmenten i sig beroende hur mogen gruppen och de enskilda eleverna i gruppen är. Man ska också komma ihåg att det är en övergång från rast till lektion, som kan planeras för att få mer flyt i förändringen.

Läs mer...
 

Introduktion till planering av undervisning

Skicka sidan

Som alltid om planering handlar det om en framtid vi inte har en aning om. Ibland fungerar vår planering i den framtid den avser, ibland fungerar den inte alls. Trots de bästa intentioner, blir det inte alltid som man planerat. Se bara på politiken.

Man kan planera på många olika sätt. Planeringen kan vara övergripande eller mer i detalj. Den kan omfatta innehållet och formerna för undervisningen. Den kan omfatta vem som agerar för vem i processen.

Läs mer...
 

Läxors vara eller inte vara?

Skicka sidan

Lite förvånad över diskussionen, att det fortfarande förs i termer av svart eller vitt, ja eller nej, finnas eller inte finnas. Var finns gråskalan? Ibland kan man ju polarisera för att skapa nya perspektiv, men att fastna i svart eller vitt, berikar ingen. Inte ens våra elever?

Läs mer...
 

Kan alla elever nå målen enligt ämnenas kursplaner?

Skicka sidan

En inte alldeles enkel fråga. En fråga som kan provocera. En fråga som kan hamna lite utanför vad som är korrekt. En fråga som är svår att hantera i relation till enskilda elever i svårigheter. En fråga som ställs och står emot ”höga förväntningar”. En fråga man helst vill smita ifrån för att inte bli anklagat att komma med bortförklaringar för att inte skolan lyckas. En fråga som man ända måste hantera dagligen med det ansvar frågan kräver. Men hur?

Läs mer...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL